8 клас – всесвітня історія. Тема «Просвітництво і промислова революція»

§ 22, дати письмово відповіді на питання:

1. Назвіть хронологічні межі епохи Просвітництва.

2. Назвіть провідну ідею епохи Просвітництва.

3. Що таке природні права людини?

4. Чи можна стверджувати, що в епоху Просвітництва людина будувала своє життя винятково за законами розуму?

5. Які нові мистецькі стилі з'явилися в епоху Просвітництва?

6. Кого називали енциклопедистами?

7. Назвіть видатних письменників епохи Просвітництва.

Робота з підручником. Складання таблиці «Технічні винаходи»

Відкрийте та прочитайте сторінки підручника 187-188 та заповніть таблицю.

Дата Винахід Винахідник Значення винаходу

Тема «Освічений абсолютизм»

§ 23. конспект

Міні-конспект «Освічений абсолютизм. Реформи Марії-Терезії. Йосип ІІ. Фрідріх ІІ. Катерина ІІ.

Освічений абсолютизм- політика в деяких монархічних державах. Її змістом було знищення або перетворення «згори» найбільш застарілих феодальних порядків. Монархи, які здійснювали цю політику ,зображували своє правління як союз королів та філософів.

Риси освіченого абсолютизму
Віротерпимість. Поширення освіти, науки, мистецтва. Меркантилізм(економічна політика ,що полягала в активному втручанні державної влади в господарське життя країни) Ліквідація феодальних наслідків. Секуляризація церковних земель.

Реформи:

Марія –Терезія(1740-1780) Йосиф ІІ (1780-1790)
Створення нових, нестанових органів влади. У руки держави перейшло стягування податків. Податкові пільги дворян і духовенства було скасовано. Вперше в історії країни було проведено перепис населення і земельних володінь. Панщину скорочено до трьох днів на тиждень. Сформоване нове військо. Виникла система освіти-від сільських шкіл до університетів. Встановив рівність підданих перед законом, незалежно від їхньої станової приналежності. Оголошено віротерпимість(припинилося переслідування протестантів і зневажання православної церкви). Запровадив обов’язкову безкоштовну початкову освіту для народу. Звільнив селян від особистої залежності, проте зберіг їх повинності.
Фрідріх ІІ (1740-1786)
Обмежив панщину і не дозволяв дворянам зганяти селян із землі.ВПруссіїбуло введено свободу друку та віросповідання. Сприяв створенню нових мануфактур і банків,прокладанню нових доріг,забудові міст. Чисельність прусської армії зросла до 150 тис. чоловік. Король отримав прозвання «фельдфебель на троні». Запровадив загальну початкову освіту і налагодив професійне навчання ремесел,торгівлі,державної служби та ведення сільського господарства.
Політика Катерини ІІ
Секуляризація церковного майна.
Віротерпимість.
Збільшення кількості губерній до 50,на чолі їх стояли губернатори ,підпорядковані безпосередньо монархині.
Створено окремі судові заклади для дворян,городян і вільних селян (але кріпаки залишалися під судовою владою власника-поміщика).
Підписано «Жалувані грамоти дворянству і містам».
В Петербурзі створено Учительську семінарію.
Відкриття народних училищ.
Кiлькiсть переглядiв: 254

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.